%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%91%e0%b9%90_0019

AT ONE Apartment เป็นห้องชุดจำนวน 75 ห้อง สูง 7 ชั้น รวมดาดฟ้า พื้นที่ใช้สอยภายในห้องพัก จำนวน 48 ตารางเมตร / ห้อง  ประกอบด้วยห้องเตียงเดี่ยว 20 ห้อง ห้องเตียงคู่ 55 ห้อง

**หมายเหตุ**
จำกัดผู้เข้าพัก ผู้ใหญ่ไม่เกิน 2 คน  เด็กไม่เกิน 1 คน

_toe9129

ร้านกาแฟ

%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%91%e0%b9%90_0021

มินิมาร์ท

%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%91%e0%b9%90_0020

ลานจอดรถ

หากลูกค้าชำระเงินค่าที่พักกับทางเราแล้ว และมีการยกเลิกการเข้าพัก

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าที่พักในทุกกรณี

contact-methods-phone-icon

095-238 8687
053-912118-9

ID Line : atone2016

E-mail : at1_apartment@hotmail.com